Bränding: tee ettevõtte isiksuse esiletõstmiseks ja tutvustamiseks

E-Assets Raamatupidamine - Ühtne nimi ettevõttel ja brändil

Bränding: tee ettevõtte isiksuse esiletõstmiseks ja tutvustamiseks

Ettevõtlusmaastikul on üha keerulisem eristuda ning klientide tähelepanu püüda. Konkurents on tihe ning uute toodete ja teenuste turule toomine võib osutuda keeruliseks, kuna need kopeeritakse kiiresti. Tarbijad ootavad brändilt lisaväärtust ja erilist lubadust, mitte ainult toote ja brändi olemasolu.

Strateegia ettevõtte identiteedi loomiseks ja tutvustamiseks

Bränding on strateegia, mis aitab ettevõttel end turul esile tõsta ja klientide tähelepanu püüda. See jaguneb kaheks peamiseks kategooriaks: isikubrändiks ja tootebrändiks. Isikubränd keskendub üksikisiku identiteedile ja mainele, samas kui tootebränd rõhutab konkreetse toote või teenuse identiteeti ja kuvandit. Bränding võimaldab ettevõttel väljendada oma isikupära ning jõuda nendeni, kellele nende tooted või teenused võiksid huvi pakkuda. Brändi loomist tuleb alustada selge sõnumi ja ettevõtte isiksuse määratlemisega. Sõnum väljendab ettevõtte unikaalset müügipakkumist või suhtumist klientidesse ning peab olema selge, haarav ja meeldejääv, kajastades ettevõtte brändi isiksust. Samuti hõlmab bränding visuaalseid elemente nagu logo, värvipalett ja ettevõtte missioon, visioon ja väärtused.

Brändi loomine ja väärtused

Esimene samm brändi loomisel on mõelda läbi ettevõtte põhiväärtused, ka määratleda missioon ja visioon. Seejärel tuleks luua visuaalne identiteet, mis kajastaks neid väärtusi ja kõnetaks sihtgruppi. Nelja komponendi hulka kuuluvad visuaalne identiteet, verbaalne identiteet, emotsionaalne identiteet ning käitumine ja kogemus.

Ettevõttele nime valimine

Ettevõtte nime valik hakkab mõjutama ettevõtte hilisemat tuntust ja edukust. Ärinime valimisel tuleb tagada selle selge eristatavus teistest ettevõtetest ning see võiks kajastada ettevõtte põhitegevust, asukohta või osanikke/asutajaid. Lõpliku otsuse ärinime sobivuse kohta teeb registripidaja, arvestada tuleb ka Eestis kehtivate piirangutega.

Ühtne nimi ettevõttel ja brändil: plussid ja miinused

  • Ühtne nimi võimaldab kasutada ettevõtte nime ka brändina.
  • Otsus ühtse nime kasutamiseks sõltub: äritegevuse iseloomust, turusegmendist ja turundusstrateegiast ning vabast nimede valikust.
  • Ühtne nimi aitab luua tugevamat sidet ettevõtte ja brändi vahel.
  • Ühtne nimi lihtsustab äratundmist klientide seas ning võimaldab brändil kasutada oma äritegevuse mainet ja olemasolevat usaldust oma brändi edendamiseks.

 

Erinev nimi ettevõttel ja brändil: plussid ja miinused

  • Kui ettevõtte nimi ja bränd on erinevad, võib see tekitada segadust klientide seas ja nõuda täiendavat turundustegevust brändi tutvustamiseks.
  • Eraldi brändi loomine võib anda ettevõttele võimaluse luua spetsiifiline identiteet ja eristuda konkurentidest.
  • Ärinime ja brändi eristamine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid ning keerukust. See võib suurendada turundus- ja reklaamikulusid ning tekitada logistilisi probleeme toodete ja teenuste identifitseerimisega, mis võib segadust tekitada klientide seas.
  • Õiguslikud aspektid, nagu kaubamärkide ja intellektuaalomandi õigused, võivad olla murekohtadeks, eriti kui brändi nimi on juba kasutusel või registreeritud.
  • Erinevate nimede kasutamine võib muuta suhtluse ühtsuse säilitamise keeruliseks, mis omakorda võib segadust tekitada brändi tajumisel ja kliendisuhtluses.

 

SEO ja brändi nähtavus internetis

SEO (search engine optimization ehk otsingumootorite optimeerimine) on vahend brändi nähtavuse suurendamiseks internetis. Ettevõtte nime ja brändiga seotud märksõnade kasutamine veebis aitab potentsiaalsetel klientidel brändi leida otsingumootorites. Selleks saab kasutada mitmeid strateegiaid, sealhulgas võtmesõnade kasutamist veebilehel, sisuturundust, tagasisidet ja arvustusi ning aktiivset sotsiaalmeedia kasutamist. Brändiga seotud märksõnade kasutamine veebis aitab suurendada brändi nähtavust ja leitavust internetis.

Peamised brändingukanalid

Sotsiaalmeedia, uudiskirjad, esindusmaterjalid ja veebilehed on peamised brändingukanalid, mis võimaldavad ettevõtetel oma sõnumit ja identiteeti klientideni viia ning suhteid nendega luua.

Brändiraamat kui tööriist

Brändiraamat on oluline dokument, mis aitab ettevõttel säilitada oma brändi ühtsust ja terviklikkust. See sisaldab kogu olulist teavet ettevõtte brändi strateegia, identiteedi ja suhtluse põhimõtete kohta ning toimib teejuhina, tagades, et kõik ettevõtte suhtluskanalid järgiksid ühtseid suuniseid ja kaitseksid brändi mainet. Brändiraamatut koostavad tavaliselt spetsialistid, nagu brändikonsultandid, turundusagentuurid ja graafilised disainerid, seda saavad koostada ka virtuaalassistendid.

Kokkuvõte

Bränding on võimas strateegia ettevõtetele, aidates neil oma nime ja mainet luua ning klientidele muljet avaldada. Õigesti rakendatud brändistrateegia aitab saavutada edu ja luua usaldusväärseid suhteid klientidega, rõhutades brändi sisemist olemust ja strateegilisi komponente. Seega on bränding lahutamatu osa iga ettevõtte teekonnast, kujundades selle identiteeti ja kuvandit turul. Ja ära unusta, brändi ülesehitusega seotud kulud on samuti ettevõtlusega seotud maksuvabad kulud.

 

Artikli autor: Merle Roos