Eraisiku maksumuudatused 2024

E-Assets Raamatupidamine - Eraisiku maksumuudatused 2024

Eraisiku maksumuudatused 2024

Uue aasta alguses jõustuvad erisused eraisikute maksustamises, tuues kaasa märkimisväärseid muudatusi füüsilise isiku tulu deklareerimises. Alates 01.01.2024 hakkavad kehtima uued mahaarvamise reeglid, mis nõuavad täpsemat jälgimist ja planeerimist, et mõista nende mõju eraisikute maksukohustustele.

Mahaarvamised füüsilise isiku tulust: (mahaarvamised, mis kaovad)

Täiendav maksuvaba tulu lastelt: alates 01.01.2024 kaob füüsilisel isikul õigus maha arvata täiendavat maksuvaba tulu laste eest.

Abikaasa maksuvaba tulu: kaob võimalus maha arvata täiendavat maksuvaba tulu abikaasa eest.

Eluasemelaenu intressid: Alates samast kuupäevast ei saa enam maha arvata eluasemelaenu intresse.

Mahaarvamiste perioodiline muutus

2023. aasta kohta 2024. aasta veebruaris – mais: viimane periood, mil füüsiline isik saab kasutada vanu mahaarvamisi enne nende kehtetuks muutumist. See tähendab, et 2024.aastal esitatavas deklaratsioonis saab veel viimast korda eelpool nimetatud mahaarvamisi teha.

2023. aasta kohta 2025. aasta veebruaris – mais: mahaarvamised puuduvad.

Säilivad mahaarvamised

Koolituskulud ja annetused: jääb õigus maha arvata tulumaks koolituskuludelt ja annetustelt kuni 1200 euro ulatuses, mitte ületades 50% Eestis maksustatavast tulust.

Täiendav kogumispension (III sammas): säilib õigus maha arvata täiendava kogumispensioni (III samba) sissemakseid kuni 15% ulatuses maksustatavast tulust, mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Täiendav Informatsioon

Koolituskulude jagamine: ebapiisava tulu korral on võimalus koolituskulude ülejääk üle kanda abikaasale või registreeritud elukaaslasele, tingimusel, et maksustamisperioodil kehtis varaühisus.

Uute mahaarvamiste reeglite valguses muutub maksudeklaratsiooni koostamine tähtsaks etapiks isiklike finantsplaanide kujundamisel. Muutuvad mahaarvamised toovad esile vajaduse täpsema finantsplaneerimise järele ning arusaamise sellest, kuidas need muudatused võivad mõjutada isiklikku eelarvet. Seega, tulude deklareerimisel 2024. aastal on soovitatav olla kursis nende muudatustega ja hoolikalt jälgida nende mõju isiklikule majandusseisule.