Käibemaks: maksumuudatused 2024 ja 2025 aastal

E-Assets Raamatupidamine - Käibemaks maksumuudatused 2024

Käibemaks: maksumuudatused 2024 ja 2025 aastal

Maksumuudatused on viimasel aastal tekitanud ulatuslikku arutelu ja mõjutanud ettevõtete toimimist. Teen siinkohal ülevaate olulisematest muudatustest käibemaksumääras ning selle mõjust ettevõtetele. 

Käibemaksu muudatused

Alates 1. jaanuarist 2024 rakendub Eestis uus käibemaksumäär, tõustes seniselt 20%-lt 22%-ni, kohustades kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtteid. Teenust pakkuvate ettevõtete hinnakirjades kajastub käibemaksumäära tõus alates jaanuarist 2024, suurenedes 2%. 

Üleminekureegel

Üldine käibemaksumäär tõuseb 2024. aastal 22% -ni ja 2025. aastal kasvab majutusteenuste käibemaksumäär  13% -ni, ajakirjandusväljaannete määr 9% -ni. 

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erisus:

Standardmääraga maksustatavate kaupade või teenuste puhul võib kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutaja kuni 31.12.2025 maksta käibemaksu kauba või teenuse eest, mis toimus pärast 31. detsembrit 2023, endiselt 20% määraga. See kehtib, kui arve väljastati enne 1. jaanuari 2024 ja kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne nimetatud kuupäeva.

Teine üleminekusäte pikaaegsete lepingutega seotud tehingutele:

Maksukohustuslasel on õigus kuni 31.12.2025 rakendada enne 1. maid 2023 sõlmitud kirjaliku lepingu alusel maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel kuni 31.12.2023 kehtinud 20% käibemaksumäära. See kehtib juhul, kui leping sätestab, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu 20% või hinnale lisandub 20% käibemaksumäär, ning leping ei näe ette hinna muutust käibemaksumäära võimaliku muutumise tõttu.

Maksu- ja Tolliametil on õigus enne 1. maid 2023 sõlmitud lepingute puhul kontrollida, kas ettevõttel on õigus kasutada endist maksumäära. Kui lepingus ei ole käibemaksumäära protsenti määratud, siis sellisel lepingul ei ole lubatud kasutada varasemat maksumäära.

Raamatupidamisprogrammide vastavad seadistused

Ettevõtte raamatupidamisprogrammid tuleb seadistada vastavalt uutele maksumääradele ja samuti on oluline tagada, et töötajad oleksid nende muudatustega kursis. Eriti müügi korral läbi veebilehtede või muude platvormide on oluline tagada, et alates 2024. aastast oleksid õiged maksumäärad nõuetekohaselt seadistatud.

Kas muutus rakendub automaatselt

Soovitan üle vaadata, kas muutus rakendub automaatselt või vajab iga toode eraldi käibemaksumäära kohandamist. Eraisikutest klientide puhul on vajalik hinnakirjad kohandada ning otsustada, kuidas võimalik maksutõus mõjutab hindu ja kellele see kulu kandub. Lisaks soovitan kõigil, kellel on pangas e-arve püsimaksekorraldus, need üle kontrollida ja vajadusel makselimiite kohandada. 

Kokkuvõte

Maksureformidega kaasnevad väljakutsed nõuavad ettevõtetelt tähelepanu ning kiiret reageerimist, et tagada sujuv äriprotsesside toimimine. Tähtis  on jälgida ja kohandada äriplaane vastavalt uutele käibemaksureeglitele. Soovitan konsulteerida maksuõiguse spetsialistiga täpsemate juhiste saamiseks ja ettevõtte edukas toimimiseks – see tagab, et ettevõtted on kursis uute reeglitega ja nende tegevus on kooskõlas seadustega.