Maksuvabad kulud

E-Assets Raamatupidamine - Ettevõtte maksuvabad kulud

Maksuvabad kulud

Paljud ettevõtjad jätavad võimalikud maksusoodustused kasutamata, sest nad ei tea, milliseid kulutusi saab maksuvabalt teha. Ettevõtte alt võib maksuvabalt teha neid kulutusi, mis on vajalikud ettevõtluse alustamiseks, säilitamiseks, arendamiseks ning töötervishoiu ja -ohutusega seotud kulutusi. Iga kulutus ei pea endaga kaasa tooma tulu tekkimist. Ettevõtlusega osaliselt seotud kulu korral võib kulu ettevõtlustulust maha arvata osaliselt, ettevõtlusega seotud ulatuses. Kui tehtud kulutusel puudub seotus ettevõtlusega või ei ole nõuetele vastavat alusdokumenti, siis on tegemist ettevõtlusega mitteseotud kuluga. Sellised kulutused tuleb deklareerida TSD lisas 6 kulutuse tegemise kalendrikuu järgneva kuu 10. kuupäevaks ning tasuda samaks kuupäevaks tulumaks.

 

Maksuvabad kulud on järgnevad

 

Tervis ja koolitus

● Tervis edendamise kulusid saab hüvitada maksuvabalt kuni 100€ kvartalis. Hüvitatavad on rahvaspordiürituse osavõtutasu; sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused; tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused; tervishoiukorralduse infosüsteemi kantud kulutused või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele; ravikindlustuslepingu kindlustusmakse.
● Prillid – Tööandjal on kohustus korraldada nägemise kontroll siis, kui töötaja tööst üle poole on seotud kuvari kasutamisega. Nägemise halvenemisel on kohustus kompenseerida prillide maksumus. Kui prille kasutatakse ainult tööks, siis saab maksuvabalt kompenseerida 100%. Kui mitte, siis tuleks leida proportsioon. Mõistlik oleks panna 50%. Kui 50% tasub töötaja, siis maksutamist ei teki. Kui mitte, siis tekib 50% ulatuses erisoodustuse kohustus.
● Töötajate erialased koolitused. Ka tasemekoolitus, kui see on erialaga seotud. Konverentsid, messid, coaching ja kõik muud täiendamise võimalused, mis on ettevõtte toimimiseks vajalikud nii praegu kui ka tulevikus. Siia hulka kuulub ka töötaja ümberõppe, kui selle vajadust ettevõttes on põhjendatud.

 

Transport ja majutus

● Ettevõttele sõiduauto ost, rent ja kõik autoga seotud kulud. Siia hulka kuuluvad ka parkimistasud. Isikliku sõiduauto kompensatsioon kuni 335€ kuus (sõidupäeviku alusel, max 0,30€/kilomeetri kohta).
● Töötaja transport siis, kui ta elab kaugemal kui 50 km või ühistranspordi kasutamine on võimatu või kulub sellega kohale jõudmiseks ebamõistlikult palju aega. Maksuvaba on tööandja poolt korraldatav töötajate transport, kui seda tehakse vähemalt 8-kohalise sõiduki või bussiga. Siin ei ole vahemaa oluline.
● Töötaja majutus siis, kui töötaja alaline elukoht on kaugemal kui 50 km. Maksuvabalt on kulutused majutatava töötaja kohta kuni 200€ kuus majutamise korral Tallinnas ja Tartus ning kuni 100€ mujal.
● Töölähetusega seotud kulud – majutus, transport, muud lähetusega seotud kulud ja välislähetuse korral päevaraha (maksimaalselt esimesed 15 päeva 50€/päev ja edasi 32€/päev).

Kontori ja muude tööruumidega seotud kulud

● Kodukontori kulude hüvitamiseks tuleb määrata mõistlik ruumide ja teenuste kasutamise proportsioon. Maksuvabalt saab maksta vastavalt proportsioonile näiteks üüri, kommunaalmakseid (va remondifond ja laenumakse), remondikulud, sideteenused. Lisaks võib vajadusel osta sisustus, mööblit, majapidamistarbeid, kontoritarbeid ja -tehnikat, töötaja ergonoomikaga seotud tooteid. Juhul kui ettevõte maksab töötajale kodukontori kasutamise eest renditulu, siis see on tulumaksuga maksustatav.
● Kontori ja muude tööruumidega (nt tehas, ladu) seotud kulud – ost, rent, kommunaalid, sideteenused, remondi- ja hoolduskulud, mööbel, sisustuselemendid (nt lilled, maalid), tehnika, programmid, töövahendid, kontoritarbed, postikulud, eri- ja ärialased ajalehed/ajakirjad/raamatud, erinevad ettevõtte toimimiseks vajalikud teenused (nt koristamine, raamatupidamine, masinate hooldus, sisekujundaja), majapidamistarbed (nt wc-paber, seep, nõudepesuvahend), tööriided (nt vormiriietus, logoga t-särk, välitingimustes töötavate töötajate eririietus), kööginurga sisustus (nt tehnika, nõud, sisustus), joogivesi (ka automaadi rent).
Kui kontorisse ostetakse töötajatele nt küpsiseid ja kohvi, siis seda loetakse erisoodustuseks. Kui aga ostetud küpsised ja kohv on mõeldud külalistele (kliendid, koostööpartnerid), siis on tegemist vastuvõtukuludega. Võimalik on, et hinnatakse, et nt 50% tarbivad töötajad ja 50% külalised. Sellisel on maksustatav töötajate osa. Kui töötajad enda kulude osa ise kinni maksavad, siis maksustamist ei teki.

Vastuvõtukulud, annetused ja kingitused

● Külaliste ja koostööpartnerite vastuvõtukulusid saab maksuvabalt teha igas kuus 32€ + 2% bruto palkadest. Kasutamata jäänud maksusoodustus summeritakse aasta lõikes, seega on võimalik nt aasta lõpus teha suurem üritus. Vastuvõtukulud on nt toitlustamine, majutus, transport, kultuuriline teenindamine, kingitused, ruumide rent. Kui sellisel üritusel osaleb oma töötaja, siis tema kuludelt tuleb tasuda erisoodustus maks.
● Annetused *Maksuvabalt saab teha sponsorlust, kui eesmärgiks on ettevõtte reklaamine. *Tulumaksusoodustuse nimekirja kantud MTÜ-dele ja SA-dele saab maksuvabalt teha annetusi 3% deklareeritud brutopalkade summast või 10% eelmise kalendriaasta kasumist. *Maksu- ja tolliameti lehel on nimekiri organisatsioonidest, mille kaudu saab Ukraina toetamiseks maksuvabalt annetada (periood 24.02.2022-31.12.2023).
● Reklaam *Reklaami- ja turustuskulud (reklaam erinevates allikates, messi kulud, logod, visiitkaardid, voldikud, plakatid). *Oma toote näidised, mis on jaotatud reklaami eesmärgil. *Reklaamkingitus, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10€. Nt Logo lisamise tasu ja pakendamine ei ole maksustatavad ja ei kuulu piirmäära sisse, need on eraldi kulud.

Investeerimine

Investeerimisvarad, nende soetamisega ja haldamisega seotud kulud (nt konsultatsioon, lepingutasud, notaritasud, haldustasud).

 

Kokkuvõtteks

Kasuta kindlasti oma maksuõigusi. Kuid kindlasti jälgi, et kõik tehtud kulutused on seotud ettevõtlusega ja nende kohta on olemas nõuetele vastav alusdokument.

 

Kas Sul on veel küsimusi ettevõtte maksuvabade kulude kohta?

Broneeri raamatupidamisalane konsultatsioon SIIT ning vastan kõikidele Sinu küsimustele!

Raamatupidaja Margarita Kopteva